Joustoa peruutusehtoihin COVID19 pandemian aikana:

Mikäli kokonaan maksettu varaus joudutaan peruuttamaan varsinaisen peruutusajan jälkeen (jolloin normaalitilanteessa maksupalautuksia ei tehdä), tarjoamme mahdollisuutta siirtää varaus veloituksetta toiseen ajankohtaan, maksimi yhden vuoden päähän. Tämän muutoksen voi tehdä 3 vrk ennen varauksen alkua. 

1. Yleiset varausehdot

Nämä ehdot koskevat yleisesti yksittäisten henkilöiden tekemiä majoitusvarauksia ja näitä ehtoja sovelletaan myös sellaisiin internetvarauksiin, jotka tehdään internetsivustojen kautta. Mikäli yksittäisen varaajan kanssa on tehty erillinen sopimus, näitä ehtoja ei sovelleta. Samoin yksittäisen henkilön tekemiin ryhmävarauksiin voidaan soveltaa muita ehtoja.

2. Varauksen tekeminen ja peruutusehdot

Varausta tehtäessä, on varaajan ilmoitettava nimi ja osoite, puhelin tai sähköposti, saapumis- ja lähtöaika sekä maksutapa. Majoitusvarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Varaus sitoo hotellia vasta kun se on vahvistettu varauksen tekijälle kirjallisesti (esim. sähköpostitse) ja kun varaaja on saanut varaukselleen vahvistus/tilausnumeron. Varauksen ehtona voi olla varausmaksun suorittaminen etukäteen tai varauksen vahvistaminen luottokortilla.
Mikäli asiakas ei saavu hotelliin tai haluaa lyhentää oleskeluaan, majoittajalla on oikeus käyttää näitä peruutusehtoja varauksen veloittamiseksi.

Peruutusehdot ovat toistaiseksi:
a) majoitusvarauksen voi perua viimeistään 3 viikkoa ennen saapumispäivää, jolloin palautamme maksetun summan vähennettynä 50 euron peruutuskuluilla. Poikkeuksen muodostavat ajankohdat jouluna, uutena vuotena sekä pääsiäisenä, joiden peruutusaika on 5 viikkoa ennen saapumispäivää.
Majoitusvarauksen peruminen em.peruutusaikojen jälkeen ei oikeuta maksujen palautuksiin. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) tai muulla todennettavalla tavalla. Ennakkolaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. 

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaustapauksen, tai kuolemantapauksen johdosta, näitä peruutusehtoja voidaan muuttaa. Peruutus on todennettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla todistuksella 7 vrk:n kuluessa peruutuksesta.

Jos asiakas ei käytä tekemäänsä varausta, eli ei saavu paikalle varauksen aikana tai haluaa muuttaa varausta, Sunday Morning Resort pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta varauksen peruutusehtojen mukaisesti.

3. Varaukset voivat olla ”Maksua ei palauteta / Non-refundable”- varauksia, jolloin on vaadittu 100% ennakkomaksu eikä varausta voi peruuttaa maksutta

Tällöin koko ennakkomaksu voidaan käyttää peruutusmaksuna, mikäli varausta ei käytetä tai se peruutetaan.

MAJOITTUMINEN JA OLESKELU SUNDAY MORNING RESORTISSA

Huone tai mökki on varaajan käytössä tulopäivänä klo 16:00 ja se tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä. Joinakin aikoina majoittajalla voi olla tästä poikkeavia tulo- ja/tai lähtöaikoja. Turvallisuussyistä vain hotellin henkilökunnalla sekä majoittumaan sisään kirjoittautuneilla majoittujilla on oikeus oleskella huoneissa tai mökeissä, tai muissa varatuissa tiloissa. Myöskään huone- tai mökkikohtainen henkilömäärä ei saa ylittyä.

Mikäli varausta ei ole maksettu ennakkoon, on majoitus maksettava paikan päällä käteisellä tai luottokortilla. Hotellilla on oikeus tehdä kansainvälisten luottokorttien haltijoille varauksen yhteydessä veloitus ja ennakkovarmennus luottokortilta.

Majoitusliikkeen kaikissa tiloissa noudatetaan hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Edellä mainittujen rikkominen oikeuttaa hotellin poistamaan asiakkaan hotellin tiloista välittömästi. Jo maksettuja varauksia ei tällöin palauteta.

Hotelli ei vastaa asiakkaan arvo-omaisuudesta, jota ei ole erikseen jätetty säilytettäväksi. Säilytyksestä on aina sovittava erikseen ja hotellilla on oikeus periä säilyttämisestä maksu. Jos säilytettäväksi jätetty omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on siitä ilmoitettava etukäteen. Tällöin hotellilla on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan sellaista omaisuutta. Hotelli ei vastaa asiakkaan matkatavaroista eikä majoitusalueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Asiakas vastaa vahingoista, jotka ovat tahallisesti aiheutettuja tai asiakkaan huolimattomuudesta johtuvia (esim. tupakointi huoneissa tai muissa hotellin tiloissa). Vahingot voivat kohdistua huoneeseen/mökkiin tai hotellin muihin tiloihin, huonekaluihin, varusteisiin tai kalustoon sekä hotellin muihin asiakkaisiin tai henkilökuntaan tai edellä mainittujen omaisuuteen. Alaikäisen majoittujan aiheuttamista vahingoista vastaa majoituksen tekijä, riippumatta siitä majoittuuko hänen kanssaan vai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä tulee olla huoltajan allekirjoittama lupalappu. Alaikäisten majoittumisesta ilman huoltajia tulee aina sopia erikseen ja hotellilla on oikeus olla vahvistamatta varausta.

Lemmikkieläinten tuonti hotellialueelle ei ole sallittua.